støttevenn

Bli støttevenn

UKH er stadig på jakt etter økonomiske bidrag til huset. Det er veldig mange som bruker huset, men når noe går i stykker eller trenger fornyelse er det ikke alltid vi har midlene vi trenger til å opprettholde standarden det burde være på Landets beste ungdomshus.

Mye gjør ungdommen selv for å hente “kroner til kassa”, men vi får mange tilbakemeldinger fra bygdas innbyggere om at de ønsker å støtte huset med noen kroner. Derfor velger vi nå å innføre “støttevenn”.

Støttevenn blir man ved å betale inn selvvalgt beløp på giroen du finner her. Ingen bidrag er for små :)

Det er VIKTIG at du merker giroen med “STØTTEVENN” og navn.

Dersom du ikke allerede “liker” Ungdommens Kulturhus sin Facebook-side, anbefaler vi å gjøre det for å kunne følge med på alt det spennende som skjer for ungdommen i Marker.

Vi lover å levere!

Giro som kan skrives ut