Masse folk i kjelleren på u.skolen for å se første episode.

Fullt i kjelleren på nissepremere

skolen har latt oss få lov til å ha adventssamling hver skoledag i desember bakgrunnen er at vi skal vise en episode hver dag, av vår egenprodduserte julekallender