Baller i bevegelse

Bli medlem!

For å bli medlem på UKH, må du akseptere dette:

  • Stjel minst mulig, allerhelst INGENTING - det er DU selv som taper på det!

  • Alt som skjer på UKH er rusfritt. DU har ansvaret for det

  • Vær greie mot hverandre - Vis MOT - bry deg!

  • Rydd og lås etter deg - sjekk ALLTID om du er sistemann!!

Det koster 500kr i året (oktober - oktober) å være medlem og i tillegg til å kunne bruke Norges mest komplette ungdomshus får du disse fordelene:

  • Billigere UKH arrangement

  • Billigere inngang på Marker folkebad

  • Ditt eget medlemskort